Stichting Warm Welkom


 
 

Welkom bij Stichting Warm Welkom

Stichting Warm Welkom zet zich in voor vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning die een huis toegewezen hebben gekregen in Amsterdam Noord.  Op die manier geven we nieuwe statushouders in Amsterdam een steuntje in de rug. We maken ze wegwijs in de buurt en koppelen ze aan het formele en informele netwerk in Amsterdam Noord. Na een succesvolle pilot eind 2016 - Een warm Welkom in de Waterlandpleinbuurt - hebben we op 3 maart 2017 Stichting Warm Welkom opgericht. Inmiddels is uitvoering gegeven aan zes Warm Welkom programma’s en op dit moment draait er ook weer een nieuwe pilot, in samenwerking met een taalschool. De Stichting is uitgegroeid van klein buurtinitiatief tot een organisatie met expertise en een netwerk specifiek gericht op statushouders in Amsterdam Noord. Bekijk onze projecten of neem contact met ons op!